مرغوبیت بیشتر چرم طبیعی ایرانی

مرغوبیت بیشتر چرم طبیعی ایرانی در مقایسه با چرم برخی کشورهای رقبا از جمله ترکیه و محصوالت پلیمری و چرم مصنوعی :

 

چرم ایران در بازارهای جهانی یکی از مرغوب ترین چرم هاست و یکی از صادرات ارزشمند غیر نفتی ایران را تشکیل می دهد. معضل اساسی صنعت چرم ایران، اکتفا به صادرات پوست و فرآوری نکردن پوست است. بدیهی است که با تبدیل کردن چرم به کالای نهایی و صادرات این کالا، ارزش افزوده ی چرم افزایش یافته و ارزآوری بیشتری را نصیب کشور می کند. درمورد محصوالت پلیمری هم اگرچه این محصوالت جانشین مناسبی برای برخی مصنوعات چرمی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند (مانند انواع طناب ها، تسمه ها و ...) هستند ولی در مواردی که استفاده از مصنوعات چرمی جنبه ی عمومی پیدا می کند و خصوصا در ارتباط با پوست انسان وتماس با بدن قرار می گیرند، به دلیل عدم مرغوبیت کافی، مواد پلیمری نتوانسته اند کفایت لازم را جهت جایگزینی با مصنوعات چرمی بدست آورند. ازجمله ویژگی های چرم می توان نرمی، لطافت، عدم ترک خوردگی، سهولت نفوذ هوا و عرق نکردن اعضای مختلف بدن به خصوص در مورد کفش اشاره نمود که آن ها را برای تولید بسیاری از کالاهای مصرفی عمومی مناسب می سازد.